Viaţa mea, comunitatea mea, inspiraţia mea

Sâmbătă 22 mai 2010 s-a desfăşurat în localităţile Mălureni, Corbii de Piatră, Nămăieşti, Câmpulung, judeţul Argeş, activitatea Viaţa mea, comunitatea mea, inspiraţia mea din cadrul proiectului Creaţia – itinerar spre cunoaştere, paşi spre viitor finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune.

S-au vizitat obiective care se constituie în patrimoniul cutural al unor comunităţi dar şi al unei regiuni întregi: Biserica de secol XVII de la Bohari din comuna Mălureni, Mânăstirea Corbii de Piatră, Casa Memorială a lui George Topârceanu, Mânăstirea Nămăieşti, Mausoleul de la Mateiaş.Tema centrală a acestor vizite , a fost rolul mediului şi al vieţii creatorului în forma pe care o ia creaţia acestuia.De asemenea s-a încercat conştientizarea elevilor asupra faptului că propriile lor comunităţi şi zona din care provin, dispun de valori culturale ce trebuiesc protejate. Elevii au realizat creaţii literare, desene având ca subiecte temele discutate sau locurile vizitate.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like