Călătoria este la început, privim viaţa, găsim inspiraţia!

Sâmbătă 12 iunie 2010, a avut loc la Căminul Cultural Bădiceni, comuna Mălureni, activitatea Călătoria este la început, privim viaţa, găsim inspiraţia. Activitatea a avut rolul de diseminare şi exploatare a rezultatelor proiectului Creaţia – itinerar spre cunoaştere, paşi spre viitor, finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea 1.2, Iniţiative ale Tinerilor. S-a evaluat împreună cu participanţii măsura în care obiectivele au fost atinse şi în ce grad au fost atinse aşteptările participanţilor. S-au distribuit mape de presă, pliante şi alte materiale informative, DVD-uri cu prezentări şi fotografii conţinând informaţii despre proiect.  S-a distribuit revista în care se regăsesc o parte din creaţiile elevilor. S-au purtat discuţii cu autorităţile locale şi alţi factori implicaţi pentru a găsi modalităţi de asigurare a continuităţii activităţilor derulate prin proiect şi s-au prezentat informaţii despre programul Tineret în Acţiune.

Viaţa mea, comunitatea mea, inspiraţia mea

Sâmbătă 22 mai 2010 s-a desfăşurat în localităţile Mălureni, Corbii de Piatră, Nămăieşti, Câmpulung, judeţul Argeş, activitatea Viaţa mea, comunitatea mea, inspiraţia mea din cadrul proiectului Creaţia – itinerar spre cunoaştere, paşi spre viitor finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune.

S-au vizitat obiective care se constituie în patrimoniul cutural al unor comunităţi dar şi al unei regiuni întregi: Biserica de secol XVII de la Bohari din comuna Mălureni, Mânăstirea Corbii de Piatră, Casa Memorială a lui George Topârceanu, Mânăstirea Nămăieşti, Mausoleul de la Mateiaş.Tema centrală a acestor vizite , a fost rolul mediului şi al vieţii creatorului în forma pe care o ia creaţia acestuia.De asemenea s-a încercat conştientizarea elevilor asupra faptului că propriile lor comunităţi şi zona din care provin, dispun de valori culturale ce trebuiesc protejate. Elevii au realizat creaţii literare, desene având ca subiecte temele discutate sau locurile vizitate.

Culturi europene, orizonturi neexplorate

Pe 20 martie 2010, o nouă activitate a proiectului Creaţia – itinerar spre cunoaştere, paşi spre viitor a avut loc, într-un oraş încărcat de semnificaţie culturală şi istorică, Sibiul. Tinerii implicaţi în proiect au vizitat obiective precum Muzeul Bruckenthal, Muzeul ASTRA, Biserica Evanghelică şi centrul istoric al Sibiului. Astfel au avut ocazia să afle mai multe despre acest oraş multietnic asupra căruia germani, maghiari şi români deopotrivă şi-au pus amprenta de-a lungul istoriei…

Vizualizare Culturi europene, orizonturi neexplorate, 20 martie 2010