Viaţa mea, comunitatea mea, inspiraţia mea

Sâmbătă 22 mai 2010 s-a desfăşurat în localităţile Mălureni, Corbii de Piatră, Nămăieşti, Câmpulung, judeţul Argeş, activitatea Viaţa mea, comunitatea mea, inspiraţia mea din cadrul proiectului Creaţia – itinerar spre cunoaştere, paşi spre viitor finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune.

S-au vizitat obiective care se constituie în patrimoniul cutural al unor comunităţi dar şi al unei regiuni întregi: Biserica de secol XVII de la Bohari din comuna Mălureni, Mânăstirea Corbii de Piatră, Casa Memorială a lui George Topârceanu, Mânăstirea Nămăieşti, Mausoleul de la Mateiaş.Tema centrală a acestor vizite , a fost rolul mediului şi al vieţii creatorului în forma pe care o ia creaţia acestuia.De asemenea s-a încercat conştientizarea elevilor asupra faptului că propriile lor comunităţi şi zona din care provin, dispun de valori culturale ce trebuiesc protejate. Elevii au realizat creaţii literare, desene având ca subiecte temele discutate sau locurile vizitate.

About Costin
Vi veri universum vivus vici

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: